Skip to content Skip to footer

இஸ்லாமிய சிறுகதைகள்

Author  :  ஜேயெம்

பத்து இஸ்லாமியக் கதைகள் அடங்கிய நூல் இதோ உங்கள் கையில் இருக்கிறது. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்து இந்த ஆண்டு வரையில் தென்னகத்திலும், மலாயாவிலும் இஸ்லாமிய இதழ்களில் நான் எழுதிய பல கதைகளில் ஒரு சில இவை.

Accession No       : 1004839

Language              :  Tamil

Number of pages :  162

Published Year       :  1960

Publisher                : அன்பு நூல் நிலையம்

Additional information

Category: Tag: Product ID: 20651

Description

“சிறுகதைகள் வெறும் பொழுது போக்குக்காக மட்டும்” என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. சிறுகதைகள் ஓர் இலட்சியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைய வேண்டும். சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் தவறுகளை எடுத்துக் காட்ட வேண்டும். குறைபாடுகளைப் போக்கி நல்லதொரு நெறியான வாழ்க்கைக்கு வாசகர்களைத் தயார் செய்ய வேண்டும். வாசகர்களைச் சிந்திக்க வைக்க வேண்டும்.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய சிறுகதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *