Skip to content Skip to footer

ஹிக்மதுஸ் ஸலாத் அல்லது தொழுகையின் தத்துவம்

Author: E M. அப்துர்ரஹ்மான் சாஹிப்

இஸ்லாத்தில் தொழுகை வணக்கம் எத்தனை முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிற தென்பதுயாவருமறிந்ததுதான். எனினுங்கூட, நம் முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளிற் சிலர், இவ் வருனுடானத்தில் மிகவும் பிற்போக்காகவே இருந்து வருகின்றனர்.

Additional information

Book ID

JMC-ELIB-8623

Language

Tamil

Number of pages

101

Genre

Jamal E-Book

Publisher

ஆதம் ட்ரஸ்ட்

Category: Tag: Product ID: 20657

Description

சிரத்தைபின்மை , தொழுகையின் தத்று வம்பற்றி உணராமை, இவ்விரு காரணங்களையும் அகற்றி, தொழுகையின் தத்துவார்ததத்தை அனைவரும் உணரும்படிச் செய்யவேண்டியது அறிஞர்களின்-சீர்திருத்த நலன் பேணும் சபைகளின் கடமையாகும்.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஹிக்மதுஸ் ஸலாத் அல்லது தொழுகையின் தத்துவம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *