Skip to content Skip to footer

மருத்துவமேதை இப்னு ஸீனா[26740]

Author                   : இப்ராஹிம் / சையத்

பூமியின் பல பாகங்களில் அவன் பரவச்செய்த விலங்கினங்களிலும் காற்றுக்களின் மாறுதல்களிலும் அடிமைகளைப் போன்று மேகங்களை வானத்திற்கும் பூமிக்கமிடையில் அவை துரத்திக்கொண்டு செல்வதிலும் அறிவுள்ள மக்களுக்கு, (சுட்டிக்காட்டும்) சில அடையாளங்கள் மெய்யாகவே, இருக்கின்றன.

Accession No       : 26740

Language              : Tamil

Number of pages :  76

Publishing year     :  1961

Publisher                : திருச்சி: வளர்மதி பப்ளிஷர்ஸ்

Additional information

Category: Tag: Product ID: 23142

Description

ஹிஜ்ரி ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியானது சரித்திர மத்திய காலங்களின் அறிவுத்துறையின் சிகர காலமாகும்.இப்னு யூனுஸ், இப்னு ஹய்தம், அல் பைரூனி, இப்னு ஸீனா, அலி இப்னு ஈஸா, அல் கர்கீ போன்ற பலர் அறிவுக் கோபுரங்களாகக் காட்சியளிக்கின்றார்கள்.இவர்களில் இப்னு ஸீனாவும் அல் பைரூனியும் தனிச்சிறப்புடையோர்.

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மருத்துவமேதை இப்னு ஸீனா[26740]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *