Skip to content Skip to footer

இந்தியாவில் முஸ்லிம் ஆட்சி-part 2

Author: ஸையித் இப்ராஹீம்

உலகிலுள்ள பல இனங்கள் ஒன்றுபட்டு வாழவேண்டுமாயின் ஓரினம் அடுத்த இனத்தின் பண்புகள் பழக்கவழக்கங்கள், குறிக்கோள், கலைகள், தனிச்சிறப்பு, சமயக்கோட்பாடுகள் முதலியவற்றை அறிந்து கொள்ளல் அத்தியாவசியமாகும்.

Accession no           :  45434

Language                :   Tamil

Number of pages   :   451

Publisher                  :   வளர்மதி பதிப்பகம் தென்னூர்

Publishing year       :   1976

Additional information

Category: Tag: Product ID: 22127

Description

ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஸையித் இப்ராஹிம் அவர்கள் 50க்கும் மேற்பட்ட நூற்களை எழுதியுள்ளார். அவர் எழுதிய இந்தியாவில் முஸ்லிம் ஆட்சி இரண்டாம் பகுதி என்ற நூலில் பாபர், ஹுமாயூன், அக்பர், ஜஹாங்கீர், ஷாஜஹான், அவ்ரஹ்ஸேப் இன்னும் பல தலைப்புகளின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்தியாவில் முஸ்லிம் ஆட்சி-part 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *