Skip to content Skip to footer

“அல்ஹாஜ் காயிதெமில்லத் பிறந்த நாள் விழா பெருமலர்”

முஹம்மது இஸ்மாயீல் சாஹிப் (ரஹ்) அவர்களுடைய பிறந்தநாள் விழாபெருமலராக இம்மலர் இதழ் விரிக்கின்றது!முஸ்லிம் கலாச்சாரக்கழகத்தின் வெளியீடாக தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு இதனை சமர்ப்பிப்பதில் பெருமகிழ்வும் பெருவகையும் அடைகின்றோம்.

Accession no.        :    50231

Language              :     Tamil

Number of pages :     208

Publisher                :    Jamal Mohamed College

Year of Publishing  :  1976

Additional information

Category: Tag: Product ID: 21706

Description

அல்ஹாஜ் காயிதெமில்லத் பிறந்த நாள் விழாப் பெருமலரில் சொல்லின் செல்வன்,பெரும்புலவர் வாழியவே, சிந்தனையள்ளும் சீறா, தமிழின் பெயர்ச் சிறப்பு போன்ற கட்டுரை மற்றும் கவிதைகள் புகழந்து கூறப்பட்டுள்ளது. இந்திய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் இதய வேத்தராகவும், பத்துகோடி முஸ்லிம்களின் வழி காட்டியாகவும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் பேரமைப்பின் பெருந்தவைராகவும், ஜனநாயக, முற்போக்கு சக்திகளின் அரணாகவும் திகழ்ந்த கவ்மின் காவலர் கண்ணியத்தின் நாயகர்
அல்ஹாஜ் காயிதெமில்லத். 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““அல்ஹாஜ் காயிதெமில்லத் பிறந்த நாள் விழா பெருமலர்””

Your email address will not be published. Required fields are marked *